(1)M998 Humvee HMMWV内部驾驶室RD Light U5 Blazer 24V M998 HMMWV
(1)M998 Humvee HMMWV内部驾驶室RD Light U5 Blazer 24V M998 HMMWV
(1)M998 Humvee HMMWV内部驾驶室RD Light U5 Blazer 24V M998 HMMWV
(1)M998 Humvee HMMWV内部驾驶室RD Light U5 Blazer 24V M998 HMMWV
(1)M998 Humvee HMMWV内部驾驶室RD Light U5 Blazer 24V M998 HMMWV

(1)M998 Humvee HMMWV内部驾驶室RD Light U5 Blazer 24V M998 HMMWV

正常价格 $35.95

不需要钻孔来安装这些高冲击套管,全天候,双电压12-24伏125瓦LED灯。  它们直接安装在帆布箍屋顶支撑结构的军用车辆,包括武装悍马的车辆,M35 M998 M1038 M88 M925 M35A2 M35A3 M151 M151A1 CUCV M88